UE-POSDRU
Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Califică-te pentru viitorul tău! – POSDRU/164/2.3/S/138740

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Activităţi

Activităţi principale cu persoanele interesate să participe:

Nr. crt. Activitate Descriere
1. Informarea cu privire la proiect

Se va derula o campanie de informare prin:

  • întalniri cu angajaţii;
  • distribuirea de brosuri informative ce vor conţine un set minimal de informaţii aferente fiecărei calificări abordate în cadrul programelor de FPC derulate prin proiect;
  • plasarea de fly-ere.
2. Înscrierea în grupul ţintă Se vor selecta persoanele care să participe în mod gratuit la activităţile prevăzute în proiect. Pentru mai multe informaţii privind persoanele care pot participa click aici!
3. Consiliere şi orientare profesională

Se vor asigura servicii de consiliere şi orientare profesională, respectiv:

  • evaluarea şi autoevaluarea personalităţii în vederea orientarii profesionale;
  • dezvoltarea abilităţii şi a încrederii în sine, în vederea luării deciziei privind propria carieră;
  • instruirea în metode şi tehnici de căutare a unui loc de muncă (prezentarea la interviu, întocmirea CV-ului şi a scrisorii de intenţie, etc.);
  • ocuparea şi păstrarea unui loc de muncă; dezvoltarea atitudinilor şi a gândirii pozitive.
Parcurgerea acestor etape va crea un avantaj competitiv esenţial în procesul de ocupare/menţinere a locului de muncă. Se urmăreşte astfel creşterea vizibilităţii şi importanţei participării la cursurile de formare profesională, în vederea furnizării ulterioare a unei formări profesionale flexibile care să corespundă nevoilor angajaţilor şi întreprinderilor.
4. Formare profesională

Cursurile de formare profesională se vor desfăşura în paralel pentru cele 6 calificări în cele 3 regiuni de implementare, o persoană putându-se înscrie la doar la unul din aceste cursuri.

Toate persoanele vor avea asigurate condiţii optime de participare la cursurile organizate (se vor asigura servicii de catering şi se vor acorda subvenţii de participare, în baza unei proceduri).

Pentru asigurarea calităţii, desfăşurarea cursurilor de formare profesională va fi monitorizată continuu, prin urmărirea numărului de persoane ce se înscriu la cursurile de formare; a numărului celor care urmează cursul (dacă sunt absenţi, dacă se implică în procesul de învăţare, dacă au dificultăţi în asimilarea cunoştinăelor transmise); a desfăşurării examenului de certificare etc.

La finalul cursului participanţii vor primi un formular de feedback prin care îşi pot exprima aprecierea / nemulţumirea faţă de orice aspect al cursului iar noi să putem identifica aspectele pozitive, pe care să le dezvoltăm în toate cursurile organizate cât şi să putem elimina toate aspectele negative.

La finalul cursului de formare profesională, angajaţii vor obţine un certificat de calificare eliberat de Autoritatea Naţională pentru Calificări şi recunoscut de Ministerul Educaţiei Naţionale.

 

Lira Cop Creative CDIMM ADR-Centru DAD Expertise