UE-POSDRU
Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Califică-te pentru viitorul tău! – POSDRU/164/2.3/S/138740

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Datele persoanelor care se vor înscrie în proiect vor fi tratate confidențial, în conformitate cu dispozițiile legale, naționale și europene, cu Directiva CE/95/46 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr.677/2001, precum şi cu prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr. 506/2004,

În baza dispoziţiilor art.13,14 şi 15 din Legea 677/2001, persoana înscrisă în proiect are dreptul de acces, intervenţie şi opoziţie asupra acestor date personale, formulând o cerere scrisă datată şi semnată.

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti - Ilfov, în calitate de Beneficiar al proiectului, este înregistrată ca operator de date cu caracter personal, având numărul de înregistrare 19009.

Lira Cop Creative CDIMM ADR-Centru DAD Expertise