UE-POSDRU
Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Califică-te pentru viitorul tău! – POSDRU/164/2.3/S/138740

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Download Acord Rețea

Rețeaua Furnizorilor de Formare Profesională Continuă este un grup creat în cadrul proiectului POSDRU/164/2.3/S/138740 implementat de Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov în parteneriat cu Lira Cop Creative, CDIMM Maramureș, Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru și DAD Expertise.

Rețeaua de FPC are rolul de a disemina rezultatele proiectului către alți furnizori de FPC, punându-se accent pe schimbul de bune practici între aceștia, contribuindu-se astfel la creșterea calității programelor de formare profesională furnizate precum și la promovarea avantajelor FPC în rândul angajaților.

Fiecare membru al rețelei va trebui să:

  • transmită o prezentare a companiei care va fi publicată pe site-ul proiectului în secțiunea specifică destinată Rețelei de FPC (maxim jumătate de pagină);
  • transmită o prezentare a cursurilor pe care le realizeză / poate realiza și care va fi publicată pe site-ul proiectului în secțiunea specifică destinată Rețelei de FPC (maxim jumătate de pagină);
  • fie de acord ca datele sale de contact (Denumire Furnizor FPC, Adresă, Web-site, E-mail și Telefon) să fie publicate pe site-ul proiectului (www.califica-te.ro) în secțiunea specifică destinată Rețelei de FPC.

Informațiile oferite nu vor fi folosite în niciun alt scop decât cel pentru care Furnizorul a fost informat.

Ca membru al rețelei Furnizorul va avea acces la informațiile legate de proiectul POSDRU/164/S/2.3/138740 publicate pe web-site-ul www.califica-te.ro pe care nu le poate folosi decât pentru informare personală și nu va putea reprezenta rețeaua, vreunul dintre membrii ei sau proiectul în niciun fel de context.

Retragerea din rețea se poate face oricând, printr-o simplă notificare.

Pentru eventuale ale informații suplimentare vă rugăm să ne contactați la:

Furnizorii care doresc să se înscrie sunt rugați să completeze formularul de mai jos și să îl transmită completat, împreună cu informațiile solicitate, la adresa radu.voinea@adrbi.ro.

Lira Cop Creative CDIMM ADR-Centru DAD Expertise