UE-POSDRU
Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Califică-te pentru viitorul tău! – POSDRU/164/2.3/S/138740

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Subvenții

Pentru a susține persoanele interesate să participe la cursurile pe care le organizăm și pentru a compensa parte din cheltuielile pe care aceștia le suportă (bilet de transport, cost de oportunitate etc.), echipa de proiect acordă subvenții de participare în sumă de:

  • 600 lei / persoană – în situația în care partea practică a cursului NU se realizează la locul de muncă;
  • 200 lei / persoană – când participantul realizează practica la propriul loc de muncă.

Pentru ca o persoană să fie eligibilă pentru a primi subvenţia de participare, aceasta trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:

  • Să facă parte din grupul ţintă al proiectului completând în acest sens întregul set de documente care dovedeşte eligibilitatea şi apartenenţa la grupul ţintă;
  • Să fi finalizat activitatea de orientare şi consiliere profesională;
  • Să fi participat la un program de formare profesională organizat în proiect, pe toată durata programului, conform planificării, şi să nu fi înregistrat mai mult de 10% absenţe nemotivate sau 25% absenţe motivate;
  • Să fi participat la examenul de absolvire a cursului de formare profesională şi să fi obţinut certificatul de calificare profesională;
  • Să nu dețină o calificare identică cu cea pe care a urmat-o în proiectul POSDRU/164/2.3/S/138740 și în această perioadă să nu fi urmat un alt program de formare profesonală finanțat din fonduri publice.

 

Lira Cop Creative CDIMM ADR-Centru DAD Expertise