logo proiext

Califică-te şi progresează!

Cursuri de formare profesională.

Despre proiect

 
Proiectul "Califică-te și progresează" POCU/726/6/12/135495 cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6: Educație și competențe, Prioritatea de investiții 10.iii: Îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă într-un cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea cunoștințelor, a aptitudinilor și a competențelor forței de muncă și promovarea unor căi de învățare flexibile, inclusiv prin orientare profesională și prin validarea competențelor dobândite, Obiectiv specific 6.12: Creșterea participării la programele de formare profesională continuă, cu accent pe acei adulți, cu un nivel scăzut de calificare și persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoașterea și certificarea rezultatelor învățării dobândite în contexte non-formale și informale se va desfășura pe o perioadă de 24 de luni în Regiunea Nord – Vest.

Perioadă de implementare: 01.04.2021 - 31.03.2023. Valoare proiect: 4,709,124.36 lei din care FSE 4.002.755,70 lei

Cui se adresează

 
Prin prezentul proiect ASSOC și-a asumat ca obiectiv general al proiectului creșterea competitivității angajaților prin îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții în vederea perfecționării cunoștințelor, aptitudinilor și a competențelor a unui număr minim de 560 de persoane angajate (inclusiv PFA și întreprinderi individuale), cu domiciliul/reședința în Regiunea Nord-Vest, cu accent pe acei adulți, cu nivel scăzut de calificare, persoane din mediul rural, persoane cu vârsta de peste 40 ani, ca urmare a implementării unui complex de măsuri integrate și flexibile.

Eligibilitate grup țintă

Proiectul se adresează persoanelor angajate, inclusiv PFA și II, cu domiciliul/reședință în Regiunea Nord - Vest, cu accent pe cei adulți (persoane cu vârstă de peste 40 ani) cu nivel scăzut de calificare (minim 32%) și domiciliu / reședință în mediul rural.

Beneficiari ai proiectului: minim 560 angajați.

Mențiune: "persoană cu nivel scăzut de calificare" reprezintă acea persoană cu un nivel de educație ISCED 0-2 (cel mult 8 clase absolvite), sau cu studii de nivel ISCED 3 (învățămând liceal sau profesional) – dar a cărei competență nu mai este cerută pe piața muncii sau chiar persoane încadrate conform COR în grupa Muncitor necalificat, sau în ocupații precum personal casnic pentru îngrijire.

Astfel, dacă:

  • Ai domiciliul / reședință în regiunea Nord - Vest;
  • Ești angajat, inclusiv persoană fizică autorizată si întreprinderi individuale;
  • Ai vârsta cuprinsă între 25 ani și 65 ani;
  • Dorești să beneficiezi de servicii integrate de consiliere, informare și formare profesională
Vino, Califică-te și progresează!

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțatede Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020.
ASSOC

Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC Baia Mare

Adresă: Strada Lascăr Pană nr. 3, Baia Mare,
Maramureș, România, cod poștal 430204
Telefon / Fax: (+40) 262 222 226
Email: assoc@assoc.ro
© 2021 Califică-te și progresează!. All Rights Reserved.